สำนักงานบัญชี ที่เข้าใจคุณมากที่สุด

รับทำบัญชี ขายออนไลน์ ทุกช่องทาง ผ่าน Social ทุก Platform ทั้ง Shopee,Lazada,Facebook
ทุกการขาย ปังปอนทำให้คุณได้

รับยื่นภาษี

รับวางแผนภาษี ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีต่างประเทศ

รับยื่น ภาษีนิติบุคคล บุคคลธรรมดา
รับยื่นภาษี ย้อนหลังทุกประเภท / ธุรกิจเฉพาะ
รับยื่นภาษีที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ทุกประเภท

ค่าบริการ

เริ่มต้น 4,000 /เดือน
เอกสารไม่เกิน 30 ชุด 

รับทำบัญชี

บัญชีรายเดือน รายปี ตรวจสอบบัญชี
รับทำประกันสังคม เงินเดือน เซ็นงบ

ปิดงบการเงิน

รับปิดงบรายเดือน งบรายปี ตรวจสอบงบ
รับปิดงบการเงิน ย้อนหลัง ยื่นงบการเงิน
ผ่านระบบ dbd e-filing ปิดงบการเงิน

วางแผนภาษี / จัดทำ / ยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย
( ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53, ภ.ง.ด. 54 )
จัดทำรายงาน ภาษีซื้อ-ภาษีขาย ประจำเดือน
ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 (VAT) ยื่น ภ.พ.36
ทำภาษี ธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40)

  • ธุรกิจผลิต และจำหน่ายสินค้า
  • ธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อมาขายไป
  • ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
  • ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท
  • ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการเงิน
  • ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ Shoppee Lazada
  • ธุรกิจสุขภาพและความงาม
  • ธุรกิจการแพทย์

สนใจติดต่อ

( คุณจ๋า )

สำงานบัญชีคุณภาพ
สำนักงานบัญตัวแทนสรรพากร
DBD

หมายเหตุ : ราคาค่าทำบัญชี อาจขึ้นอยู่กับความยุ่งยากของระบบเอกสารและการบันทึกบัญชี โทร.081-931-8341

Scroll to Top